SECULIFE DF BASE

Analizator defibrylatorów

SECULIFE DF BASE wykorzystywane jest do badań funkcjonalnych defibrylatorów zewnętrznych.

Wyposażony jest w 50Ω symulator ciała ludzkiego z możliwością doprowadzenia 12 przewodów EKG i symulacją arytmi a także innych złożonych form przebiegu. SECULIFE DF BASE pozwala użytkownikowi uruchomić do 50 zaprogramowanych sekwencji testowych (Auto sekwencji). Testy można łatwo skonfigurować za pomocą programu na PC.