SECULIFE IA

Analizator iluminancji

SECULIFE IA jest precyzyjnym miernikiem o zwiększonych wymaganiach profesjonalnego użytkownika z kątem pomiaru 1°. Miernikiem tym można mierzyć oświetlenie w odległości od 1m do nieskończoności, z uwzględnieniem światła otoczenia.

SECULIFE IA został zaprojektowany i nadaje się szczególnie dla wymagających pomiarów w medycynie np. odbiory i badania okresowe ekranów laboratoryjnych oraz pomiary systemów obrazowych tomografii, rentgenów, sonografów, rezonansów magnetycznych i rentgenowskich obserwacji filmowych.

SECULIFE IA ma optykę lustrzankową z kątem widzenia 15° z wyraźnie oznaczonym polem pomiarowym 1° w środku i wyposażeniem ostrości.

Dodatkowe jako akcesorium soczewki umożliwiają skrócenie odległości pomiaru do 34cm. Opcjonalna fotometryczna głowica pomiarowa umożliwia bezpośredni dotykowy pomiar jasności ekranu monitora.

Czułość spektralna fotodiody krzemowej jest skorygowana w kolorach i odpowiada czułości ludzkiego oka V(λ). Wysoka początkowa czułość i rozdzielczość 0,01cd/m² do 99900cd/m² lub 0,01fL do 30000fL.

Można zapisać, odczytać lub przesłać przez USB do komputera 1000 wyników lub 100 wyników w 10 grupach.

Można wyliczyć i bezpośrednio wskazać kontrast A/B, równomierność oświetlenia %A, odchyłki A-B.