SECULIFE ST BASE

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej (nowość)

Przyrządy pomiarowe należące do najnowszej generacji mierników SECULIFE pozwalają elektrykom i technikom medycznym bezpiecznie i rzetelnie badać i dokumentować zgodność aparatury z odpowiednimi normami.

Miernik SECULIFE ST BASE oferuje rozbudowane funkcje pomiarowe dzięki możliwości podłączenia drugiego czujnika oraz izolowanemu elektrycznie wejściu napięciowemu, np. badanie zabezpieczeń ochronnych pomiędzy dowolnymi podzespołami zamontowanych na stałe urządzeń, optymalizacja badania obwodów SELV/PELV, wyjść prądu spawalniczego, zestawów akumulatorów i ładowarek do akumulatorów, jak również zastosowanie w połączeniu z 3-fazowymi zasilaczami (np. AT3-III, AT3-IIS) i miernikami cęgowymi (np. WZ12C), które wyświetlają wartość prądu upływowego jako napięcie.

Wprowadzanie danych do pamięci miernika SECULIFE ST BASE odbywa się poprzez wbudowany port USB (za pomocą klawiatury, czytnika kodów kreskowych lub czytnika RFID) albo wirtualną klawiaturę wyświetlaną na kolorowym, dotykowym ekranie. Dane mogą zostać również zaimportowane z użyciem dostępnego nieodpłatnie oprogramowania ETC. Użytkownik może utworzyć sekwencje testowe, a następnie wczytać je do urządzenia pomiarowego i przypisać do odpowiednich przełączników.

Dane można również eksportować bezpośrednio do oprogramowania ETC poprzez port USB lub za pośrednictwem pamięci USB. Zapisane w bazie danych numery identyfikacyjne badanych urządzeń można wydrukować za pomocą opcjonalnej drukarki kodów kreskowych lub nanieść na etykiety RFID z użyciem akcesoryjnego czytnika RFID.

Dzięki funkcji Multi-Print miernik SECULIFE ST BASE umożliwia także wydruk raportów dla kilku wybranych pomiarów jednocześnie za pomocą opcjonalnej drukarki termicznej. Do pamięci miernika można też wczytać niestandardowe szablony raportów.

Obudowa i ściana przednia urządzenia pomiarowego mają właściwości antymikrobowe. W przeciwieństwie do właściwości antybakteryjnych, które eliminują wyłącznie bakterie, na właściwości antymikrobowe składa się cały szereg rozwiązań i mechanizmów hamujących rozwój drobnoustrojów, neutralizujących florę mikrobiologiczną i niszczących mikroorganizmy.

 

Rzetelne, kompleksowe i sprawne badanie bezpieczeństwa elektrycznego:

    

SECUTEST - Badanie urządzeń elektrycznych    SECUTEST - Badanie aparatury medycznej

 

Obowiązkiem badania bezpieczeństwa elektrycznego objęta jest aparatura medyczna wykorzystywana w instytutach medycznych, gabinetach lekarskich, placówkach służby zdrowia oraz zakładach produkujących aparaturę medyczną. Wymagania dla takich badań określają odpowiednie władze, spółki operacyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów testy muszą być przeprowadzane profilaktycznie po każdej naprawie urządzenia i w ramach regularnej konserwacji aparatury.

 

Funkcje i najważniejsze cechy:

    *USB z profilem ładowania interfejsu użytkownika – patrz oryginalne akcesoria dla kompatybilnych urządzeń

 

Interfejs Bluetooth do zdalnego sterowania (opcja)

Prekonfigurowane sekwencje testowe dla urządzeń z wyłącznikami różnicowoprądowymi

Funkcje dodatkowe:

 Zdalne sterowanie za pomocą programu komputerowego (nowość – od wersji oprogramowania 1.6)

 

Rozszerzenia

 

+ Możliwość tworzenia niestandardowych sekwencji testowych

 

Bezpłatne narzędzia i oprogramowanie do generowania raportów

Bezpłatne narzędzia i oprogramowanie do generowania raportów

 

Dołączane do miernika oprogramowanie ETC do generowania raportów oferuje szereg funkcji przydatnych podczas gromadzenia danych i zarządzania nimi, a także dokumentowania przeprowadzonych badań.

SequenceDesigner (bezpłatny)

Program SequenceDesigner pozwala tworzyć niestandardowe sekwencje testowe na komputerze i przenosić je do pamięci przyrządu pomiarowego.

ReportDesigner (bezpłatny)

Program ReportDesigner pozwala tworzyć szablony raportów na komputerze (do wydruku za pomocą drukarki Z721S) i przenosić je do pamięci przyrządu pomiarowego.