SECULIFE UL

Miernik prądu upływowego dla przetworników ultradźwiękowych (nowość)

Do niedawna dostępne na rynku urządzenia pomiarowe prądu upływowego dla aparatów do echokardiografii przezprzełykowej (TEE) oraz innych przetworników ultradźwiękowych do diagnostyki inwazyjnej ograniczały się do wskazywania wyniku pomiaru za pomocą zielonych i czerwonych diod LED. Jeśli pomiar wykazał zgodność ze specyfikacją producenta, zapalała się zielona kontrolka. Jeżeli natomiast wynik pomiaru wskazywał na usterkę, zapalała się czerwona kontrolka.

Wiele spośród przetworników ultradźwiękowych przeznaczonych do diagnostyki medycznej ma bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta, w związku z czym powinno podlegać regularnym testom skuteczności izolacji wewnętrznego obwodu przetwornika.

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo serca podczas badania niezwykle istotne jest bezpieczeństwo przetworników ultradźwiękowych aparatów TEE oraz skuteczne odizolowanie potencjalnie niebezpiecznego prądu upływowego od mięśnia sercowego. Niewielki upływ prądu spowodowany nadgryzieniem sondy TEE podczas wcześniejszego badania, w trakcie którego sonda wraz z przetwornikiem wprowadzana jest do klatki piersiowej i parę centymetrów w głąb mięśnia sercowego, może stanowić poważne zagrożenie dla kolejnego pacjenta.

 

Funkcje

 

 

Załączniki:
Instrukcja
Dane techniczne