SECULIFE ES PRO

Analizator dla elektrochirurgii

SECULIFE ES PRO jest analizatorem dla elektrycznych urządzeń chirurgicznych, których wysoka dokładność związana jest z jakością kalibracji. Przeznaczony jest dla producentów sprzętu chirurgicznego HF /wysokiej częstotliwości/ oraz użytkowników generatorów HF chcących je sprawdzać w taki sam sposób, jak producent, ponieważ miernik zapewnia niepewność pomiarową 1%.

Seculife ES Pro zapewnia dobrą dokładność i funkcjonalność, wymaganą od światowych producentów ESu. Seculife ES Pro używa zewnętrzne precyzyjne rezystancyjne obciążenia i szerokopasmowy przetwornik z rdzeniem pierścieniowym dla osiągnięcia standardu przemysłowego pomiaru prądów wysokiej częstotliwości. Rezystancyjne obciążenia mogą być niezależne dołączalne lub moga być sterowane komputerem przy pomocy opcjonalnego oprogramowania. wyniki pomiarów: prąd, napięcie, napięcie szczytowe, moc (W) i współczynnik szczytu wskazywane są na szeregu ekranów w sposób określony przez użytkownika. Można je również, włącznie z rezystancją obciążenia, wyświetlić na jednym ekranie. Można zapisać przebiegi ESu w formie cyfrowej z 32.768 próbkami, pokazać na ekranie i wyeksportować do analizy na PC. Dołączone do przyrządu oprogramowanie na PC służy do analizowania najbardziej skomplikowanych przebiegów w Excel®.