SECULIFE ES XTRA

Analizator dla elektrochirurgii

SECULIFE ES XTRA tworzy dzięki do tej pory niespotykanym własnościom całkowicie nowy standard analizatorów w elektrochirurgii. Oferuje niezwykłe własności i możliwości stosowania, wszystko w jednym analizatorze dla elektrochirurgii.

Przez użycie wewnętrznych bezindukcyjnych precyzyjnych obciążeń w zakresie 0Ω do 6400Ω w nieosiągalnych do tej pory krokach 1Ω, SECULIFE ES XTRA zapewnia szpitalom i producentom wymaganą kompatybilność. Na wszelki wypadek istnieje możliwość dołączania obciążeń zewnętrznych, co zapewnia 100% kompatybilność wymagań w tym zakresie na nadchodzące lata. Przez zastosowanie zakresu prądowego hF 2mA do 7000mA RMS (zakres mocy do 500watt RMS), SECULIFE ES XTRA przewyższa, jeśli chodzi o zakres pomiarowy, wszystkie inne w tej chwili osiągalne i oferowane analizatory. Dokładność naszych analizatorów, którą w zakresie kalibracji osiągają, pokonuje istniejące do tej pory przeszkody, na których inne analizatory, o których licznych funkcjach zapewniano, zawodziły. Nasze analizatory otwierają szansę prowadzenia badań i kalibracji nawet dla najnowszych generatorów czołowych producentów z przykładną precyzją i dokładnością.

Funkcje, jak automatyczny test krzywej moc-obciążenie z wielokrotnymi krokami mocy na nastawione obciążenie i zautomatyzowane, definiowalne autosekwencje testowe z nieograniczoną ilością kroków, każda z nich z prawie nieograniczonym opisem tekstowym w ASCII, czynią nowy Seculife ES Xtra klasą samą w sobie. Można nawet zaprogramować automatyczny protokół badania dla badań REM/ARM/CQM i/lub pomiary prądu upływu HF. Przez zastosowanie najnowszych technologii możliwe jest ścisłe spełnienie standardów przemysłu elektrochirurgicznego, w którym realizowane są pomiary prądu hF zamiast pomiarów napięcia. Obowiązuje to nie tylko dla pomiarów generatorów tradycyjnych z „ciągłą generacją “ przebiegów, ale także dla generatorów z „generacją impulsową“. Nowy SECULIFE ES XTRA jest klasą samą w sobie i jego system operacyjny czasu rzeczywistego oferuje praktycznie nieograniczone możliwości rozszerzania dla przyszłych zadań. czyni go to dla klientów, którzy szukają analizatora z bogactwem funkcji, jedynym logicznym wyborem.