SECULIFE IP

Przyrząd pomiarowy do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej według norm IEC 60364.6 / DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100 (nowość)

„O ile to tylko możliwe, każde urządzenie elektryczne musi być testowane podczas konfiguracji oraz po zakończeniu instalacji, zanim zostanie przekazane w ręce użytkownika.” Źródło: DIN VDE 0100-600

Nowy miernik SECULIFE IP stanowi najwyższej klasy uniwersalne narzędzie pomiarowe dla profesjonalnych elektryków.

 

SECULIFE IP umożliwia przeprowadzanie wszelkich pomiarów na potrzeby badania skuteczności zabezpieczeń w urządzeniach elektrycznych zgodnie z wymogami norm IEC 60364-4 / VDE 0100-600 oraz odpowiednich rozdziałów norm EN61557 / VDE 0413. Dzięki temu doskonale nadaje się do badań aprobacyjnych oraz okresowych stacjonarnych urządzeń elektrycznych. Kategoria pomiarowa IV gwarantuje użytkownikowi maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Szeroki zakres roboczy urządzenia pozwala prowadzić pomiary we wszystkich instalacjach prądu przemiennego i 3-fazowych o napięciu od 65 do 500 V i częstotliwości od 15,4 do 420 Hz.

 

Funkcje i najważniejsze cechy:

 

Szczegóły techniczne

 

Testowanie wyłączników różnicowoprądowych (RCCB)

   

Test specjalne układów i wyłączników RCD

    

Testowanie specjalnych wyłączników RCD

 

Testowanie wyłączników RCCB w systemach IT

Testowanie urządzeń do monitorowania stanu izolacji (IMD)

Urządzenia do monitorowania stanu izolacji stosowane są w zasilaczach, w przypadku których jednobiegunowe zwarcie doziemne może spowodować awarię zasilania, np. w salach operacyjnych lub instalacjach fotowoltaicznych.

Pomiar rezystancji uziemienia

Pomiar prądu upływowego z adapterem PRO-AB

Pomiar stałego upływu prądu i prądu upływu pacjenta według norm IEC 62353 (VDE 0750, część 1) / IEC 601-1 / EN 60 601-1:2006 (Medyczne urządzenia elektryczne – Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa) można przeprowadzić za pomocą adaptera PRO-AB będącego wyposażeniem akcesoryjnym przyrządu SECULIFE IP.

 

Funkcje automatyczne

Automatyczna sekwencje testowe

Jeśli ta sama sekwencja testowa jest często powtarzana (raz po razie, z natychmiastowym generowaniem raportu), np. zgodnie z wymogami określonymi w normach, zaleca się wykorzystanie funkcji automatyzacji sekwencji testowych. Zautomatyzowane sekwencje testowe można skompilować z ręcznie utworzonych procedur pomiarowych.

 

Funkcje specjalne:

Napięcie rażeniowe mierzone jest w odniesieniu do znamionowego prądu resztkowego z wykorzystaniem ? wartości znamionowego prądu resztkowego

Tabela porównawcza

PROFITEST

MTECH+

MXTRA

SECULIFE IP

 

 Nowość

 

 Nowość

Wyłączniki RCD

 

 

 

Pomiar UB bez wyzwalania wyłącznika RCD

x

x

x

Pomiar czasu wyzwolenia

x

x

x

Pomiar prądu wyzwalającego

x

x

x

Pomiar selektywny: SRCD, PRCD, typ G/R

x

x

x

Wyłączniki RCD czułe na prąd AC/DC, typ B i B+

x

x

x

Testowanie urządzeń do monitorowania stanu izolacji (IMD)

-

x

x

Testowanie urządzeń do monitorowania prądu różnicowego (RCM)

--

x

-

Testowanie pod kątem odwrócenia przewodów N-PE

x

x

x

Impedancja pętli ZL-PE / ZL-N

 

 

 

Tabela bezpieczników dla systemów bez wyłączników RCD

x

x

x

Bez wyzwalania wyłącznika RCD, tabela bezpieczników

x

x

x

Z prądem testowym 15 mA bez wyzwalania wyłącznika RCD

x

x

x

Rezystancja uziemienia

 

 

 

Rezystancja uziemienia RE (zasilanie z sieci)
Metoda pomiaru I/U (pomiar 2/3-przewodowy
poprzez adapter pomiarowy: 2 przewody/2 przewody + czujnik)

x

x

x

Rezystancja uziemienia RE (zasilanie bateryjne)
Pomiar 3- lub 4-przewodowy poprzez adapter PRO-RE

-

x

-

Rezystywność gruntu ρE (zasilanie bateryjne) (pomiar 4-przewodowy poprzez adapter PRO-RE)

-

x

-

Selektywna rezystancja uziemienia RE (zasilanie z sieci) z 2-biegunowym adapterem, czujnikiem, elektrodą uziemienia i miernikiem cęgowym (pomiar 3-przewodowy)

x

x

x

Selektywna rezystancja uziemienia RE (zasilanie bateryjne) z czujnikiem, elektrodą uziemienia i miernikiem cęgowym (pomiar 4-przewodowy) poprzez adapter PRO-RE i miernik cęgowy

-

x

-

Rezystancja pętli uziemienia ρEloop (zasilanie bateryjne) z 2 klamrami (miernik cęgowy i przekładnik prądowy poprzez adapter PRO-RE/2)

-

x

-

Pomiar wyrównania potencjałów RLO
z automatycznym odwróceniem biegunowości

x

x

x

Rezystancja izolacji RISO
ze zmiennym lub rosnącym jednostajnie napięciem testowym

x

x

x

Zmienne lub rosnące napięcie testowe

x

x

x

Pomiar napięcia
UL-N / UL-PE / UN-PE / f

x

x

x

Pomiary specjalne

 

 

 

Prąd upływowy (pomiar miernikiem cęgowym) IL, IAMP
Sekwencja faz
Rezystancja upływu do uziemienia RE(ISO)
Spadek napięcia
Izolacja powierzchni ZST
Uruchomienie miernika

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
-

Prąd upływowy z adapterem PRO-AB

-

x

x

Test napięcia szczątkowego

-

x

-

Inteligentne narastanie

-

x

-

Funkcje

 

 

 

Wybór języka interfejsu użytkownika

x

x

x

Pamięć (do 50 tysięcy obiektów w bazie danych)

x

x

x

Automatyczna sekwencja testowa (programowalna)

x

x

x

Gniazdo RS-232 do podłączenia czytnika RFID / kodów kreskowych

x

x

x

Port USB do przenoszenia danych

x

x

x

Interfejs Bluetooth

x

x

x

Oprogramowanie ETC dla komputerów PC

x

x

x

Kategoria pomiarowa: CAT III 600V / CAT IV 300V

x

x

x

Kalibracja DAkkS

x

x

x

Nr art. 

M520R

M520P

M520U

PROFITEST

MTECH+

MXTRA

SECULIFE IP

 

Aplikacja ProfiScan
dla smartfonów i tabletów z systemem Android