SECULIFE SR

Tester bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu medycznego
Tester bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu medycznego

SECULIFE SR oferuje uniwersalne cechy urządzenia testującego aparaturę medyczną w połączeniu ze współpracą z komputerem, poprzez który może być kontrolowany i  sterowany. Jest to użyteczne narzędzie dla testów okresowych, testów urządzeń medycznych po naprawach, modernizacji lub serwisie gwarancyjnym.

Bezpieczeństwo związane z charakterystycznymi wielkościami elektrycznymi może zostać dokładnie sprawdzone w medycznych a także innych urządzeniach elektrycznych. Poprzez SECULIFE SR po wykonanym teście można wszystko archiwizować.

W codziennym użyciu SECULIFE SR odróżnia efektywna gospodarka czasem pracy: nastawa testu, naciśnięcie przycisku start, odczytanie rezultatów.

Tester SECULIFE SR może być obsługiwany z dwóch rożnych poziomów, w zależności od możliwości pomiarowych:
Lokalnie - Kontrola nad urządzeniem i pomiarami odbywa się poprzez przyciski dostępne na testerze.
Zdalnie - Kontrola odbywa się poprzez komputer. Użytkownik musi zadbać o precyzyjną i prawidłową nastawę wszystkich parametrów w programie.

Funkcje pomiarowe są dostepne z poziomu  ośmiu przycisków. Typ pomiaru, obwód i inne informacje są wyświetlane na czytelnym i wysokokontrastowym wyświetlaczu LCD. SECULIFE SR waży około 1.8 kg, i w łatwy sposób może być transportowany.

Pomiary poniższych wielkości są zgodne z normą i standardami medycznymi:

Metody pomiarowe prądu upływowego:

Interfejsy

Zasilanie