SECULIFE ST

Tester aparatury medycznej
Jako wielofunkcyjne urządzenie testujące SECULIFE ST jest idealnie przystosowany do przeprowadzania i dokumentowania pomiarów sprzętu medycznego. Umożliwia precyzyjne testowanie przenośnego sprzętu medycznego; może być również wykorzystywany przy dużych urządzeniach, przykładowo aparaturze rentgenowskiej oraz urządzeniach do rezonansu magnetycznego
Sterowany za pomocą menu SECULIFE ST umożliwia pomiar wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa charakterystycznych wielkości elektrycznych. Ponadto użytkownik może wybierać pomiędzy w pełni zautomatyzowaną bądź wykonywaną przez użytkownika sekwencją testującą.

SECULIFE ST wykrywa źródło zasilania, klasę bezpieczeństwa i błędy na złączach zasilania w testowanym urządzeniu. Ma możliwość w pełni automatycznego wykonania pomiarów zgodnych z właściwymi standardami, co upraszcza procedurę testowania do następujących czynności: wybrać normę, wcisnąć przycisk startu i odczytać wyniki. Istnieje również możliwość wykonywania kompletnych testów funkcjonalnych w dużych urządzeniach ze zintegrowanym złączem testowym. SECULIFE ST jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczający operatora.

SECULIFE ST to jedyne dostępne na rynku urządzenie pomiarowe, zaprojektowane do testowania sprzętu medycznego zasilanego prądem trójfazowym. W tym celu istnieje możliwość załączenia opcjonalnych prądowych adapterów trójfazowych AT3-IIIE oraz AT3-IIS.
Zakres możliwych zastosowań i pomiarów przeprowadzanych przy zastosowaniu SECULIFE ST jest poszerzony o rozliczne funkcje miernika uniwersalnego. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie indywidualnie skonfigurowanych pojedynczych pomiarów.

SECULIFE ST jest standardowo wyposażony w port RS 232, umożliwiający przesłanie pomiarów i wyników testu do komputera lub drukarki. Możliwe jest wyposażenie urządzenia w dodatkowy interfejs-pamięci –drukarki  za pośrednictwem zewnętrznego modułu (PSI) firmy GOSSEN METRAWATT.

Testowanie bezpieczeństwa  elektrycznego

Cechy

Interfejsy

Zasilacz

Opcje: Pamięć drukarki zewnętrzny moduł (PSI)

Oprogramowanie: SECULIFE ST jest kompatybilny z PatManager, PS 3, visualFM, Fundamed, MD Data oraz innymi pakietami oprogramowania.