Szkolenia
Z myślą o użytkownikach naszych przyrządów Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich, we współpracy z firmą DASL Systems, prowadzi szkolenia propagujące wiedzę z zakresu pomiarów elektrycznych. Podczas zajęć wykorzystywane są nasze mierniki oraz specjalnie przygotowane symulatory instalacji. Szkolenia odbywają się w małych grupach (max 10 osób) a uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa. Szkolenia grupowe odbywają się w Krakowie oraz Warszawie. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie zainteresowanych firm.
Więcej informacji: www.dasl.pl/szkolenia-z-pomiarow-elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych w służbie zdrowia.
Od poprawności działania sieci elektrycznej w służbie zdrowia zazwyczaj zależy ludzkie zdrowie życie. Dlatego instalacje szpitalne wykonywane są inaczej niż w budynkach mieszkalnych czy większości przemysłowych. Liczne układy IT oraz SELV i PELV wymagają od osób przy nich pracujących dodatkowej wiedzy. Szkolenie skupia się na przekazaniu wiedzy o działaniu tych układów i przygotowuje pomiarowca do pracy z tymi nietypowymi instalacjami.
Zakres Szkolenia:
 • Podstawy prawne
 • Podstawowe pojęcia
 • Pętla zwarcia
 • Wyłączniki różnicowoprądowe
 • Badanie rezystancji podłóg i ścian
 • Sieci SELV, PELV, FELV
 • Sieci IT szpitalach
 • Obsługa miernika SECULIFE IP
 • Warsztaty pomiarowe
 • Obsługa programu GMST

Pomiary aparatury medycznej zgodnie z normą PN-EN 62353.
NFZ wymaga aby każde urządzenie w zasięgu chorego przebadane było zgodnie z normą PN-EN 62353. Poznaj jej tajniki, naucz się wykonywać pomiary i radzić sobie z problemami jakie przy nich wynikną.
Zakres Szkolenia:
 • Eksploatacja i serwis urządzeń medycznych w kontekście ustawy o wyrobach medycznych
 • Badanie bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych na podstawie normy PN-EN 62353
 • Obsługa mierników Secutest S3, S4 i Seculife ST
 • Warsztaty pomiarowe
 • Obsługa programu GMST

Najczęstsze pytania

Czy można wykonywać pomiary prądu upływu dotykowego aparatury medycznej w układach sieci IT?
Tak można. Jednakże należy użyć miernika do tego przystosowanego np. Secutest S4. Jeśli miernik nie posiada takich możliwości należy badać różnicowy lub zastępczy prąd upływu.

Urządzenie posiada 3 żyłowy przewód zasilając lecz nie posiada żadnych metalowych elementów dostępnych. Jak sprawdzić ciągłość PE?
Zdarzają się urządzenia II klasy ochrony ochronności nie posiadające żadnych elementów metalowych (np. niektóre kardiomonitory). Przewód PE może być konieczny do prawidłowej pracy filtrów EMC, a produkt z innych względów wymaga II klasy ochronności. W takim wypadku badanie ciągłości przewodu pomija się, a w protokole należy umieścić odpowiedni komentarz.

Jakie uprawnienia są konieczne do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej?
Do wykonywania pomiarów elektrycznych konieczne są uprawnienia energetyczne grupa I (potocznie zwane sepowskimi) kategoria 2 "sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV" w zakresie Eksploatacji. Ważne aby zwrócić uwagę czy uprawnienia obejmują pomiary. Aby stworzyć protokół należy posiadać takie same uprawnienia ale w zakresie Dozoru. Zalecane jest także szkolenie z obsługi przyrządów pomiarowych często dołączane gratis przy ich zakupie.

Do czego służy sonda dwuprzewodowa?
W miernikach z serii Seculife i Secutest główna sonda pomiarowa jest dwuprzewodowa w celu zwiększenia dokładności pomiaru rezystancji. Jeden przewód połączony jest ze źródłem prądowym i amperomierzem a drugi służy do pomiaru napięcia. Dzięki oddzieleniu tych funkcji możliwe jest korzystanie z sond o większej długości (3 i 5m) gdyż ich rezystancja nie wpływa na dokładność pomiaru. Innymi słowy nie ma konieczności zerowania układu przed pomiarami.

Jakim prądem badać ciągłość przewodu PE?
Norma PN-EN 62353 wymaga badania prądem minimum 200 mA. Norma PN-EN 60601 wymaga badania 25 A. Przy przeglądach obowiązuje norma tzw. serwisowa czyli PN-EN 62353. Badanie prądem 200 mA wystarczy aby zmierzyć rezystancję ale istnieje szereg problemów, które nie zostaną wykryte. Np. luźne połączenie, częściowo zerwany przewód linkowy. Gdy jest to możliwe zaleca się badanie wyższym prądem np. 10 A.

Kiedy należy wykonywać badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej?
Według norma PN-EN 62353 należy wyznaczyć częstotliwość badania i musi się ona zawierać w przedziale od 6 do 36 miesięcy. Okres pomiędzy badaniami zależy od niebezpieczeństwa, które może spowodować urządzenie oraz częstości jego wykorzystywania. Nie powinno się wyznaczać 36 miesięcy dla urządzeń stosowanych kilkakrotnie w ciągu jednego dnia (jak to ma miejsce w wielu zakładach kosmetycznych) gdyż po zdarzeniu może zostać to podważone. W jednostkach działających na kontrakcie NFZ sprawa jest znacznie prostsza. W kontrakcie jest wymaganie badania raz do roku.

Dlaczego badań nie można wykonywać testerem PAT?
Testy bezpieczeństwa elektrycznego elektronarzędzi i aparatury medycznej wyglądają podobnie i istnieje pokusa wykonywania badań tańszymi testerami PAT. Istniej jednak szereg różnic uniemożliwiających takie postępowanie. Testery PAT nie wykonają badania prądu upływu pacjenta a zakres pomiarowy często nie obejmuje wymaganych wartości prądów upływu. Z drugiej strony testery aparatury medycznej często wyposażone są w funkcje badania elektronarzędzi.